Stiftelsen ønsker å styrke Barn av Jordens tilknytning til Nordkapp, Magerøya og Finnmark for øvrig.

framtid

 

Den vil arbeide for å oppnå en enda bredere kontaktflate mot de besøkende på Nordkapp, skolene og samfunnet for øvrig i Nordkapp kommune.

Rent generelt vil det være et mål å styrke stiftelsens økonomiske basis, slik at den kulturelle og humanitære virksomhet og rekkevidde kan utvides.

Skulpturen "Mor og barn", som er avbildet til venstre, ble laget av Eva Rybakken.

 

 

Vardebrenning

Vardebrenning ved 1000-årsskiftet

 

10ars-jubileum